Tag: In-person Event

อยากจัดอีเวนต์ในหน้าฝน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Event Vocabulary: คลัง(ศัพท์)แสงที่ควรรู้ในโลกของงานอีเวนต์

6 ข้อดีของ Lucky Draw งานอีเว้นท์ ระบบจับฉลากที่สร้างสีสันให้การจัดงาน

Hybrid Event คืออะไร? เจาะลึกข้อดี-โอกาสในการจัดอีเวนต์ลูกผสมที่กำลังมาแรงในตอนนี้

Event Guide: ใช้ระบบลงทะเบียนงานอีเวนต์อย่างไรให้ทั้งไวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

10 เรื่องชวนคิดเพื่อเตรียมพร้อมในทุกๆ ช่วงของการจัดงานอีเวนต์

Event Report: เมื่อฉันต้องเก็บความติ่งไว้ในใจ เพราะร่วมอีเวนต์ในฐานะทีมงาน