นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัท Happenn ทำการเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งบนเว็บไซต์ happenn.com แพลตฟอร์ม Happenn Application Manager รวมไปถึงบริการภายนอกที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในบริการของเรา

ผู้ควบคุม & ประมวลผลข้อมูล

บทบาทระหว่างเราและลูกค้าของเรามีด้วยกันสองรูปแบบ คือ ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller ในที่นี้ขอเรียกว่า “เจ้าของข้อมูล”) และผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) ซึ่งเจ้าของข้อมูลคือผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่นชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่ ส่วนผู้ประมวลคือผู้ที่ได้รับข้อมูลเหล่านั้น และนำมาใช้ต่อในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการกลับไป

ข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

โดยทั่วไป Happenn จะเก็บแค่ข้อมูลเช่นชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด องค์กร ตำแหน่งงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ของงานอีเวนต์ที่จำเป็นต้องนำมาแสดงผลบนแพลตฟอร์มของเรา และมีการเก็บข้อมูลจากบริการภายนอกที่เชื่อมต่อกับเราด้วยอีกทางเช่นกัน
ข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

โดยทั่วไป Happenn จะเก็บแค่ข้อมูลเช่นชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด องค์กร ตำแหน่งงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ของงานอีเวนต์ที่จำเป็นต้องนำมาแสดงผลบนแพลตฟอร์มของเรา และมีการเก็บข้อมูลจากบริการภายนอกที่เชื่อมต่อกับเราด้วยอีกทางเช่นกัน
การนำข้อมูลไปใช้

เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งาน

นอกจากข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้จัดเตรียมและมอบให้ เราเก็บ “ข้อมูลการใช้งาน” ด้วยอีกส่วนเช่นกัน ข้อมูลส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราถูกใช้งานอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บเพจ ยอดคลิก หรือระยะเวลาในการเข้าชม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งาน (เช่นการรับชมเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ HAM หรือเว็บไซต์งานอีเวนต์ต่างๆ ที่เราจัดทำ)
การนำข้อมูลไปใช้

เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งาน

นอกจากข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้จัดเตรียมและมอบให้ เราเก็บ “ข้อมูลการใช้งาน” ด้วยอีกส่วนเช่นกัน ข้อมูลส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราถูกใช้งานอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บเพจ ยอดคลิก หรือระยะเวลาในการเข้าชม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งาน (เช่นการรับชมเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ HAM หรือเว็บไซต์งานอีเวนต์ต่างๆ ที่เราจัดทำ)
การสื่อสารด้านการตลาด

การติดตามจดหมายข่าวทางอีเมล

เรามีการทำการตลาดผ่านการส่งอีเมลให้ผู้ติดตามจดหมายข่าวด้วยอีกหนึ่งช่องทาง ซึ่ง ผู้ติดตาม ในที่นี้ก็คือเจ้าของข้อมูลที่ได้ทำการยินยอมให้อีเมล และรับรู้โดยสมบูรณ์ว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ผ่านทางอีเมลดังกล่าวกลับไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้แจ้งเข้ามา แน่นอนว่าคุณสามารถถอนการติดตามได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
การสื่อสารด้านการตลาด

การติดตามจดหมายข่าวทางอีเมล

เรามีการทำการตลาดผ่านการส่งอีเมลให้ผู้ติดตามจดหมายข่าวด้วยอีกหนึ่งช่องทาง ซึ่ง ผู้ติดตาม ในที่นี้ก็คือเจ้าของข้อมูลที่ได้ทำการยินยอมให้อีเมล และรับรู้โดยสมบูรณ์ว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ผ่านทางอีเมลดังกล่าวกลับไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้แจ้งเข้ามา แน่นอนว่าคุณสามารถถอนการติดตามได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
คุกกีส์

เราใช้ Cookies

บริการของเรามีการใช้คุกกีส์และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันในการจดจำการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ (เช่นการล็อกอิน หากคุณลองลบคุกกีส์ออกจากบราวเซอร์ของคุณ จะพบว่าเว็บไซต์ทั้งหมดถูกล็อกเอาต์ออกจากระบบทันที) เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์และเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้งานของเรา และใช้ในขั้นตอนการสื่อสารด้านการตลาดด้วยเช่นกัน
คุกกีส์

เราใช้ Cookies

บริการของเรามีการใช้คุกกีส์และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันในการจดจำการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ (เช่นการล็อกอิน หากคุณลองลบคุกกีส์ออกจากบราวเซอร์ของคุณ จะพบว่าเว็บไซต์ทั้งหมดถูกล็อกเอาต์ออกจากระบบทันที) เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์และเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้งานของเรา และใช้ในขั้นตอนการสื่อสารด้านการตลาดด้วยเช่นกัน
นโยบายการคืนเงิน

เมื่องานอีเวนต์ถูกยกเลิก

โดยปกติ เราจะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนเฉพาะส่วนของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่งานอีเวนต์ของลูกค้าถูกยกเลิกเท่านั้น ส่วนค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการจะถูกนับรวมเป็นค่าบริการเช่นกัน ทั้งนี้ เราจะมีสัญญาเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน/กลุ่มอยู่แล้ว ซึ่งในจุดนี้ทั้งสองฝ่ายจะสามารถปรับแก้เงื่อนไขการคืนเงินได้จนกว่าจะได้ข้อตกลงที่เห็นตรงกัน
นโยบายการคืนเงิน

เมื่องานอีเวนต์ถูกยกเลิก

โดยปกติ เราจะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนเฉพาะส่วนของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่งานอีเวนต์ของลูกค้าถูกยกเลิกเท่านั้น ส่วนค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการจะถูกนับรวมเป็นค่าบริการเช่นกัน ทั้งนี้ เราจะมีสัญญาเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน/กลุ่มอยู่แล้ว ซึ่งในจุดนี้ทั้งสองฝ่ายจะสามารถปรับแก้เงื่อนไขการคืนเงินได้จนกว่าจะได้ข้อตกลงที่เห็นตรงกัน

Know Your Rights

ตามที่ พ.ร.บ. GDPA ของสหภาพยุโรป และกฎหมาย PDPA ของประเทศไทยได้ระบุไว้ (เราอ้างอิงกฎหมายสองฉบับนี้เนื่องจากมีสำนักงานอยู่ที่ทั้งกรุงเทพฯ และสต็อกโฮล์ม) คุณ ซึ่งในที่นี้หมายถึงลูกค้าของเรา หรือเจ้าของข้อมูล จะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องการเข้าถึง แก้ไข ลบ ถอนความยินยอม ส่งต่อ คัดค้าน หรือห้ามไม่ให้ใช้งาน (รวมถึงยื่นเอกสารคำร้อง) เกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่อยู่บนระบบของเราได้ตลอดเวลา

คุณสามารถทำทุกกิจกรรมที่ว่ามาได้โดยการติดต่อเราผ่านหน้า ติดต่อเรา บนเว็บไซต์ หรือทางอีเมล hello@happenn.com หรือติดต่อผ่านทีมงานที่คุณมีช่องทางติดต่อหาพวกเขาอยู่แล้วได้ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเรา

คลิกไปยังหน้า ติดต่อ ของเราและกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง เราจะติดต่อกลับไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ หรือหากคุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สต็อกโฮล์ม นิวยอร์ก สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ หรือย่างกุ้ง คุณสามารถติดต่อกับสำนักงานของเราได้ผ่านที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างสุดของหน้า ติดต่อเรา
Contact Us
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเรา

คลิกไปยังหน้า ติดต่อ ของเราและกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง เราจะติดต่อกลับไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ หรือหากคุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สต็อกโฮล์ม นิวยอร์ก สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ หรือย่างกุ้ง คุณสามารถติดต่อกับสำนักงานของเราได้ผ่านที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างสุดของหน้า ติดต่อเรา
Contact Us
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Happenn ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย เราจะประกาศความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านหน้าเว็บไซต์​ ช่องทางโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงส่งอีเมลให้คุณด้วยอีกหนึ่งช่องทาง ผู้ใช้งานของเรามีจะพันธะผูกพันกับนโยบายเหล่านี้นับตั้งแต่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเรานับตั้งแต่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงออกไป
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Happenn ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย เราจะประกาศความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านหน้าเว็บไซต์​ ช่องทางโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงส่งอีเมลให้คุณด้วยอีกหนึ่งช่องทาง ผู้ใช้งานของเรามีจะพันธะผูกพันกับนโยบายเหล่านี้นับตั้งแต่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเรานับตั้งแต่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงออกไป