การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) คือกฎหมายว่าด้วยเรื่องความส่วนตัวฉบับล่าสุดที่ถูกบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บนหน้าเว็บเพจนี้เราจะอธิบายให้คุณฟังถึงการปฏิบัติตาม รวมถึงวิธีการที่ Happenn และบริการที่เชื่อมต่อกับระบบของเรา เก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลของคุณกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และการสื่อสารด้านการตลาดด้วย

เกริ่นนำ

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ

อธิบายแบบสั้นๆ: ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลทุกอย่างที่คุณเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะ ชื่อ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรเครดิต วันเกิด ตำแหน่งที่อยู่บน GPS หมายเลข IP หรือแม้แแต่ข้อมูลด้านสุขภาพ การเมือง หรือศาสนาของคุณ
เกริ่นนำ

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ

อธิบายแบบสั้นๆ: ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลทุกอย่างที่คุณเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะ ชื่อ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรเครดิต วันเกิด ตำแหน่งที่อยู่บน GPS หมายเลข IP หรือแม้แแต่ข้อมูลด้านสุขภาพ การเมือง หรือศาสนาของคุณ
บทบาทหน้าที่

ใครเป็นเจ้าของ ควบคุม และนำข้อมูลไปใช้

มี 3 บทบาทภายใต้ พ.ร.บ. PDPA คือ เจ้าของ ผู้ควบคุม และผู้ประมวลผล

ยกตัวอย่างการจัดงานอีเวนต์ออนไลน์ ที่จำเป็นต้องให้ผู้ร่วมงานลงทะเบียน ผู้ร่วมงานจะมีบทบาทเป็น “เจ้าของข้อมูล” (Subject) ในขณะที่ผู้จัดงานมีหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุม” (Controller) ซึ่งมีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานอย่างไร เช่น หากผู้จัดงานไม่ได้เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มงานด้วยตนเอง พวกเขาจำเป็นจะต้องส่งต่อข้อมูลให้บริษัทภายนอก (สมมติว่าเป็น Happenn) เพื่อทำการประมวลผล บริษัทนี้จะมีบทบาทเป็น “ผู้ประมวลผล” (Processor)
บทบาทหน้าที่

ใครเป็นเจ้าของ ควบคุม และนำข้อมูลไปใช้

มี 3 บทบาทภายใต้ พ.ร.บ. PDPA คือ เจ้าของ ผู้ควบคุม และผู้ประมวลผล

ยกตัวอย่างการจัดงานอีเวนต์ออนไลน์ ที่จำเป็นต้องให้ผู้ร่วมงานลงทะเบียน ผู้ร่วมงานจะมีบทบาทเป็น “เจ้าของข้อมูล” (Subject) ในขณะที่ผู้จัดงานมีหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุม” (Controller) ซึ่งมีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานอย่างไร เช่น หากผู้จัดงานไม่ได้เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มงานด้วยตนเอง พวกเขาจำเป็นจะต้องส่งต่อข้อมูลให้บริษัทภายนอก (สมมติว่าเป็น Happenn) เพื่อทำการประมวลผล บริษัทนี้จะมีบทบาทเป็น “ผู้ประมวลผล” (Processor)
การประมวลผล

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

ในฝั่งของ Happenn เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือ เท่าที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น โดยที่เจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิ์ 8 ประการตามที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้อยู่กับตัวตลอดเวลา
การประมวลผล

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

ในฝั่งของ Happenn เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือ เท่าที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น โดยที่เจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิ์ 8 ประการตามที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้อยู่กับตัวตลอดเวลา
สิทธิ์ที่ทำได้

คุณสามารถทำอะไรกับข้อมูลได้บ้าง

ก่อนที่คุณ (ทั้งเจ้าของและผู้ควบคุมข้อมูล) จะนำข้อมูลส่วนตัวมาส่งให้กับเรา (ผู้ประมวลผล) คุณจะมี ‘สิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบ’ ว่าเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้อย่างไรอยู่เป็นเรื่องแรกสุด นอกเหนือจากเรื่องนี้ ยังมีอีก 7 สิทธฺ์ที่คุณมีสามารถใช้ได้เสมอ นั่นคือสิทธิ์ในการเข้าถึง คัดค้าน ลบ ห้าม เพิกถอน แก้ไข หรือส่งเอกสารร้องเรียนหากพบว่าการกระทำใดๆ ของเราไม่เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้
สิทธิ์ที่ทำได้

คุณสามารถทำอะไรกับข้อมูลได้บ้าง

ก่อนที่คุณ (ทั้งเจ้าของและผู้ควบคุมข้อมูล) จะนำข้อมูลส่วนตัวมาส่งให้กับเรา (ผู้ประมวลผล) คุณจะมี ‘สิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบ’ ว่าเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้อย่างไรอยู่เป็นเรื่องแรกสุด นอกเหนือจากเรื่องนี้ ยังมีอีก 7 สิทธฺ์ที่คุณมีสามารถใช้ได้เสมอ นั่นคือสิทธิ์ในการเข้าถึง คัดค้าน ลบ ห้าม เพิกถอน แก้ไข หรือส่งเอกสารร้องเรียนหากพบว่าการกระทำใดๆ ของเราไม่เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้

การส่งคำร้องหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาเข้าไปที่หน้าเพจ ติดต่อเรา และกรอกรายละเอียดของคุณลงในแบบฟอร์ม หรือติดต่อเราผ่านช่องทาง 1. อีเมล hello@happenn.com 2. ทีมงานที่คุณมีช่องทางการติดต่ออยู่แล้ว เราจะติดต่อกลับหาคุณภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมงของวันทำการ