Tag: Virtual Event

Event Vocabulary: คลัง(ศัพท์)แสงที่ควรรู้ในโลกของงานอีเวนต์

6 ข้อดีของ Lucky Draw งานอีเว้นท์ ระบบจับฉลากที่สร้างสีสันให้การจัดงาน

Hybrid Event คืออะไร? เจาะลึกข้อดี-โอกาสในการจัดอีเวนต์ลูกผสมที่กำลังมาแรงในตอนนี้

5 ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้เรียนรู้ จากการจัดอีเวนต์ออนไลน์ในปี 2021 มานับไม่ถ้วน