Tag: Event Marketing

การตลาดอีเวนต์ 101: โปรโมตอีเวนต์ยังไงให้คนสนใจและมาร่วมงาน

แค่สินค้าดีอาจยังไม่พอ: 10 เหตุผลว่าทำไมธุรกิจของคุณจึงควรจัดงานอีเวนต์ของตนเอง

10 กลยุทธ์กิจกรรมการทำ Lucky Draw งานอีเวนต์ให้มีประสิทธิภาพ

ตั้งคำถามแบบสอบถามงานอีเว้นท์แบบไหน ถึงจะได้ประโยชน์ทั้งผู้จัดและผู้ร่วมงาน