Tag: Pre-event Survey

เคล็ดลับการสร้าง Pre-event Survey ให้มีประสิทธิภาพ เพื่องานอีเวนต์ที่ประสบความสำเร็จ

ตั้งคำถามแบบสอบถามงานอีเว้นท์แบบไหน ถึงจะได้ประโยชน์ทั้งผู้จัดและผู้ร่วมงาน