Tag: Post-event Survey

Post-Event Survey: วิธีเก็บข้อมูล Insight คุณภาพจากผู้ร่วมงานอีเวนต์ในองค์กรของคุณ

ตั้งคำถามแบบสอบถามงานอีเว้นท์แบบไหน ถึงจะได้ประโยชน์ทั้งผู้จัดและผู้ร่วมงาน