Tag: Event Registration Form

เคล็ดลับเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนงานอีเวนต์ ด้วยแบบฟอร์มร่วมงานที่เป็นมิตร

Google Forms เหมาะกับการใช้เป็นระบบลงทะเบียนงานอีเวนต์หรือไม่