Tag: Event Registration Form

ข้อดีและข้อเสียของฟอร์มลงทะเบียนงานอีเวนต์แต่ละประเภท

เคล็ดลับเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนงานอีเวนต์ ด้วยแบบฟอร์มร่วมงานที่เป็นมิตร

Google Forms เหมาะกับการใช้เป็นระบบลงทะเบียนงานอีเวนต์หรือไม่